หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบลโรงช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087 402 6029
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
 
ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การเกษตร การลงทุนและการท่องเทียว
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามมัย การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมการเล่นกีฬา
 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
การรักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย รวมทั้งมลภาวะอื่นๆเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถอำนวยการบริการแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10