หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบลโรงช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087 402 6029
 

 

 
 
 
 
 
 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการเกษตร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และระบบการบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตรปลอดภัย
 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด
 แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง “ และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น

ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ

จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด และชุมชน

ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่ / เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10