หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายมนต์รัตน์ เขียวสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอ้อยทิพย์ นิติกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุนันทา ดอกบัว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ บุญเกษม
ผู้ดูแลเด็ก


นางทองมั่น ไทยประเสริฐ
แม่บ้าน (ศพด.รร.วัดพรหมเทพาวาส)


นางสุนทร บัวขม
แม่บ้าน (ศพด.รร.ชุมชนวัดเทพมงคล)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10