หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกล่าง


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 


นายอรรถกร เอมอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา


นายอภิวัฒน์ ขำวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสมพร พิบาลบุตร
คนงาน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐวุฒิ ชมพูเจริญ
คนงาน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชาญ ดีมั่น
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10