หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกล่าง


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปัทมา ปุยเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักาษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวขนิษฐา มากทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวณัฐธิดา แสงทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวศิริวรรณ จากภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวอรวรรณ รักษาถ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10