หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายมนต์รัตน์ เขียวสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปัทมา ปุยเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวขนิษฐา มากทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวณัฐธิดา แสงทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ


นางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวศิริวรรณ จากภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวปาริชาติ พรหมมายนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10