หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกล่าง


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนันนภัส ใจทหาร
เจ้าพนักงานธุการ(ลูกจ้างประจำ)


นางสาวกิ่งกาญจน์ แววทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายสุรชัย แสนแสบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนารีรัตน์ ชมพูเจริญ
คนงาน(งานสาธารณสุข)
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
คนงาน(งานบริหารงานทั่วไป)
พนักงานจ้างทั่วไป


นายทวีศักดิ์ ดียิ่ง
คนงาน(ขับรถยนต์ฯ)
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10