หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
     
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นายอรรถกร เอมอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10