หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
โทร : 036699341 ต่อ 108
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 036699341 ต่อ 101


นางสุปรียา โพทูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-699341


นายอรรถกร เอมอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 036699341 ต่อ 103


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 036699341 ต่อ 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10