หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (ต่อ) [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โรงช้าง (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมแนบเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 อบต.โรงช้าง รอบ 12 เดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10