หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เนื่องด้วยใน วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมรณรงค์ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยบุคลากร , เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ร่วมกับอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน , กิจกรรม Big cleaning Day ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6 ธ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ขอเชิญชวน รณรงค์ให้ครัวเรือนในชุมชน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ร่วมกันจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน โดยมุ่งเน้นให้ใช้วัสดุเหลือใช้ ในการติดตั้งจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  1 ธ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อและกำหนดการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้เลี้ยงสัตว์/สัตว์ปีกได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2565  22 พ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกำหนดการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล  22 พ.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสัตว์/สัตว์ปีกตายหรือสูญหายจากการเกิดอุทกภัย ระดับตำบล  22 พ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์/สัตว์ปีกตายหรือสูญหายจากการเกิดอุทกภัย ระดับหมู่บ้าน  22 พ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565  21 พ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565  21 พ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  18 พ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  18 พ.ย. 2565 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10