หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อให้การเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14.52 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10