ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิสิตย์  ดียิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง  
นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ตามประวัติศาสตร์ไทย  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรายละเอียดประกอบด้วย  การอบรมให้ความรู้  เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำกิจกรรมจำนวน  6 ฐาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับแพะ  ไข่ไก่  ปลาพระราชทาน  ผักสวนครัว ทำอาหาร และดำนา  เข้าศึกษาประวัติศาสตร์  ณ  วัดไชยวัฒนารามหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับ
การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.34 น. โดย คุณ มณีวรรณ สิงห์สกุล

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย