หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 
 
 


นายเชาวลิต พรหมศิริ
ประธานสภา อบต.โรงช้าง
 


นายเจริญ บัวศรีแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง


นางเบญจมาศ ไทยทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 


นายมนัส ขาวเหลือง
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง


นายมีชัย ศรีรักษา
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 2 ต.โรงช้าง


นายอนุชา ศรีนิยม
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง


นายประเสริฐ เอมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 4 ต.โรงช้าง


นายไพโรจน์ ไทยประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 2 ต.หัวป่า


นายจำลอง ชูวงษ์
สมาชิกสภา อบต.โรงช้าง หมู่ที่ 3 ต.หัวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10