หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง(ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]

  (1)