หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบลโรงช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087 402 6029
 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง มีอาณาเขตประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลหัวป่า ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน และตำบลโรงช้าง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้านรวมเป็น 10 หมู่บ้าน โดยแต่เดิมนั้นตำบลหัวป่าและตำบลโรงช้าง ต่างได้รับการจัดตั้งให้เป็นสภาตำบลและกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งให้สภาตำบลหัวป่าและสภาตำบลโรงช้าง ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวป่า และองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550
ต่อมาจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 41 จัตวา กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมด และองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว โดยการรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น
ต่อมาได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลหัวป่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวป่ามีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน และโดยเจตนารมณ์ของประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวป่ารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง และให้ใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2547 เป็นต้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จึงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลหัวป่าและตำบลโรงช้าง นับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ประมาณ 1 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 10,564 ไร่ หรือประมาณ 16.9 ตร.กม. โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้

ตำบลหัวป่า มีพื้นที่ 4,064 ไร่ หรือประมาณ 6.5 ตร.กม.

ตำบลโรงช้าง มีพื้นที่ 6,500 ไร่ หรือประมาณ 10.4 ตร.กม.
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา    
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.วิหารขาว
อบต.จักรสีห์
อ.ท่าช้าง
อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
 
 
แผนที่
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา คลองชลประทาน ไหลผ่านในพื้นที่ และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ อีกด้วย พื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
 
 
 
  ลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูกาล คือ
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
 
 
 
  ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้
 
การเกษตรกรรม
 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 
การปศุสัตว์และภาคบริการ
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,776 คน แยกเป็น

ชาย 2,277 คน คิดเป็นร้อยละ 47.68

หญิง 2,499 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,663 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 282.60 คน/ตารางกิโลเมตร
แบ่งออกเป็น 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน คือ

ตำบลหัวป่า จำนวน 4 หมู่บ้าน

ตำบลโรงช้าง จำนวน 6 หมู่บ้าน
ประชากรแยกตามรายตำบลและหมู่บ้าน ดังนี้
 
ตำบลหัวป่า มีประชากร 1,487 คน แยกเป็น ชาย 689 คน หญิง 796 คน จำนวนครัวเรือน 626 ครัวเรือน แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านจวนเก่า 218 266 484 142  
2   บ้านชลอน 122 135 257 119
  3   บ้านวัดโบสถ์ 252 284 536 305  
4   บ้านหัวงิ้ว 99 111 210 60
    รวม 689 796 1,487 626
ตำบลโรงช้าง มีประชากร 3,289คน แยกเป็น ชาย 1,586 คน หญิง 1,703 คน จำนวนครัวเรือน 1,703 ครัวเรือน แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านป่าหวาย 157 177 334 111  
2   บ้านต้นโพธิ์ 278 305 583 201
  3   บ้านพระหฤทัย 492 507 999 279  
4   บ้านเทพมงคล 239 278 517 187
  5   บ้านไผ่ดำ 241 238 479 147  
6   บ้านโรงช้าง 179 198 377 112
    รวม 1,037 1,586 1,703 3,289
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10